Podatki i prawo bez tajemnic

Cykl webinarów Kancelarii Ożóg Tomczykowski

Najbliższy webinar:

Strategia podatkowa krok po kroku - o czym należy pamiętać?

Helena Bogdanowska

środa, 26 maja 2021
godz: 10:00
czas trwania: 30 minut + sesja Q&A

Twoje biurko

AgendaZgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 2021 r., pewne grupy podmiotów są obowiązane do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, tj. podatnicy:


a) których przychody w poprzednim roku podatkowym przekroczyły wyrażoną w złotych równowartość 50 mln euro, oraz


b) działający w ramach podatkowych grup kapitałowych – niezależnie od wysokości osiąganych przez nich przychodów.


Zapraszamy na webinar, podczas którego omówimy najważniejsze zagadnienia, z którymi zwracają się do nas nasi Klienci:


• Czy należy posiadać strategię podatkową?


• Czy obowiązek dotyczy tylko CIT, czy także innych podatków?


• Czy obowiązek publikowania strategii podatkowej dotyczy 2021 roku, czy także poprzednich lat podatkowych np. 2020?


• Jak przygotować strategię, czyli proponowane etapy prac nad strategią/informacją o realizacji strategii?


• Jakie procedury podatkowe warto wdrożyć?


• Strategia podatkowa w innych państwach (Wielka Brytania, Australia).

Kolejne tematy webinarów*Cykl „Podatki i prawo bez tajemnic” to seria webinarów dotyczących najbardziej aktualnych tematów prawnych i podatkowych, z którymi mierzą się polscy przedsiębiorcy.


Oto tematy planowanych webinarów.*


• Nowa ustawa deweloperska


• Prawo holdingowe


• Spółka komandytowa - zasady funkcjonowania w 2021 r.


• VAT w pakiecie e-commerce


• Efektywne formy zatrudnienia managerów


• Aktualne kwestie w podatku u źródła


• Zarządzanie ryzykiem podatkowym i przygotowanie do kontroli


• 3 największe wyzwania w transakcji międzynarodowej

*Tematy oraz terminy kolejnych webinarów mogą ulec zmianie

Prelegenci

Senior Associate
Kancelaria Ożóg Tomczykowski


Helena Bogdanowska

Zarejestruj się już teraz!

Wypełnij formularz rejestracyjny

Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa

+48 22 480 81 00

www.ozogtomczykowski.pl