Webinar Prawno-Podatkowy


Wznieś się wyżej – czyli możliwość zastosowania
Ulgi B+R oraz IP Box w polskim przemyśle lotniczym

wtorek - 7 lipca 2020
godz: 11:00
czas trwania: 1,5h

Twoje biurko

AgendaWznieś się wyżej – czyli możliwość zastosowania Ulgi B+R oraz IP Box w polskim przemyśle lotniczym


Rozwój polskiego przemysłu lotniczego sprawia, że staje się on coraz bardziej innowacyjny. Siła polskiej branży wynika zarówno z dużego potencjału po stronie gospodarki, jak i po stronie nauki. Lotnictwo może się okazać w ciągu najbliższych kilku lat jedną z branż o najwyższym potencjale wzrostu innowacyjności.


Polski ustawodawca od kilku lat intensywnie wpiera innowacyjne przedsiębiorstwa m.in. poprzez implementacje do polskiego systemu podatkowego dwóch ulg tj. ulgi B+R oraz ulgi IP Box. Ulga B+R stanowi preferencję po stronie kosztowej, natomiast ulga IP Box stanowi preferencje po stronie dochodowej. Rozwiązania te, w sposób efektywny mogą przyczynić się do zwiększenia płynności finansowej przedsiębiorstw i pomóc w zbudowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Co więcej w przypadku ulgi B+R, podatnicy mogą cofnąć się do lat wcześniejszych i skorzystać z ulgi B+R za już zamknięte lata podatkowe poprzez złożenie korekty swojego zeznania.


W trakcie prezentacji, zostaną przedstawione główne założenia ulgi B+R i IP Box oraz zostanie wskazane, dlaczego w obecnym czasie ulgi te, mogą stanowić efektywny sposób zwiększenia finansowania przedsiębiorstwa.


Podczas webinaru, poruszone zostaną następujące zagadnienia:


•czym jest ulga B+R oraz jak z niej skorzystać?

•praktyczne przykłady zastosowania ulgi B+R.

•czym jest IP Box oraz jak z niego skorzystać?

•praktyczne zastosowanie ulgi IP Box.

Prelegenci

Associate
Zespół Podatków Transakcyjnych
Kancelaria Ożóg Tomczykowski


Michał Czajkowski

Junior Associate

Zespół Planowania Podatkowego

Kancelaria Ożóg Tomczykowski

Marcin Rozbicki

Zarejestruj się już teraz!

Wypełnij formularz rejestracyjny

Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa

+48 22 480 81 00

www.ozogtomczykowski.pl