Podatki i prawo bez tajemnic

Cykl webinarów Kancelarii Ożóg Tomczykowski

Najbliższy webinar:

Nowa ustawa deweloperska - diabeł tkwi w szczegółach

Monika Wystrychowska-Zawiślak

środa, 23 czerwca 2021
godz: 11:00
czas trwania: 45minut + sesja Q&A

Twoje biurko

AgendaMimo trwającej ponad rok pandemii, branża deweloperska w Polsce nie ucierpiała, a wręcz przeciwnie. Deweloperzy notują rekordowe wyniki sprzedaży a banki rekordowe wyniki udzielanych kredytów hipotecznych. Polacy bardzo chętnie kupują nieruchomości, które obecnie wydają się być jednymi z najlepszych form lokowania kapitału. Powyższe wraz z wysokim popytem na mieszkania i ograniczoną podażą, skutkują utrzymującym się od kilku lat wzrostem cen mieszkań. W tych okolicznościach, Sejm 20 maja 2021r. przyjął nową ustawę deweloperską, której celem jest przede wszystkim zwiększenie ochrony nabywców mieszkań, gdyż w ocenie autora ustawy - Prezesa UOKiK, dotychczasowe rozwiązania nie zapewniały dostatecznego poziomu ochrony. Wprowadzone zmiany są rewolucyjne zarówno dla deweloperów, jak i nabywców i będą miały wymierny wpływ na kształtowanie się cen mieszkań i domów. Jak nowa ustawa wpłynie na rynek nieruchomości w Polsce? Na jakie nowe obowiązki muszą przygotować się deweloperzy oraz jakie nowe uprawnienia otrzymali nabywcy mieszkań?


Podczas webinaru omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:


• Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – zasady funkcjonowania, wysokość składek, zakres ochrony

• Umowa rezerwacyjna – tryb zawierania, forma, maksymalna wysokość opłaty rezerwacyjnej, zasady jej zwrotu

• Zmiana zasad dokonywania wypłat z mieszkaniowych rachunków powierniczych – nowe uprawnienia banku, zmiana terminu wypłaty ostatniej transzy

• Zastosowanie nowej ustawy deweloperskiej również do lokali użytkowych (garaży) oraz lokali i domów oddanych już do użytkowania

• Nowe uprawnienia nabywców w związku z wadami lokali – odstąpienie od umowy przy wadach istotnych, wykonawstwo zastępcze

• Nowe podstawy do odstąpienia od umowy deweloperskiej przez nabywców mieszkań

• Rekompensata dla nabywcy za nienależyte wykonanie umowy przez dewelopera

• Wejście w życie ustawy i przepisy przejściowe


Kolejne tematy webinarów*Cykl „Podatki i prawo bez tajemnic” to seria webinarów dotyczących najbardziej aktualnych tematów prawnych i podatkowych, z którymi mierzą się polscy przedsiębiorcy.


Oto tematy planowanych webinarów.*


• Prawo holdingowe 21.07.2021 - data i temat potwierdzony


• Spółka komandytowa - zasady funkcjonowania w 2021 r.


• VAT w pakiecie e-commerce


• Elektronizacja procedur np. e-doręczenia od 1 lipca i inne


• Podatek u źródła po zmianach


• Zarządzanie ryzykiem podatkowym i przygotowanie do kontroli

*Tematy oraz terminy kolejnych webinarów mogą ulec zmianie

Prelegenci

Senior Associate
Kancelaria Ożóg Tomczykowski


Monika Wystrychowska-Zawiślak

Zarejestruj się już teraz!

Wypełnij formularz rejestracyjny

Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa

+48 22 480 81 00

www.ozogtomczykowski.pl